Dekubity prevencia a liečba v praxi

978-80-89171-95-8

Tlačená publikácia

8,18 €
8,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Štefan Krajčík • Eva Bajanová
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:85

Anotácia

Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny klinických odborov. 

OBSAH

1 Definícia dekubitov 9
2 Epidemiológia dekubitov 10
3 Patofyziológia vzniku dekubitov 11
4 Posudzovanie rizika vzniku dekubitov 17

4.1 Waterlowovej skóre 17
4.2 Nortonovej škála 19
4.3 Bradenovej škála 19
4.4 Knollova škála 24
4.5 Nonnemacherova škála 25
4.6 Cubbin–Jackson škála 25
4.7 Škály používané na posudzovanie rizika vzniku dekubitov u detí 27 
5 Posúdenie efektivity škál na stanovenie rizika dekubitov 34
6 Klasifikácia dekubitov 38
7 Liečba dekubitov 44

7.1 Odstránenie nekrotického tkaniva 44
7.2 Ochrana pred poškodením a podpora hojenia 48
7.3 Iné spôsoby lokálnej liečby 49
7.4 Posudzovanie hojenia dekubitu 50
8 Prevencia dekubitov 52
8.1 Skrátenie doby pôsobenia tlaku 52
8.2 Prostriedky na zníženie tlaku 55
8.3 Problémy pri používaní antidekubitových pomôcok 56
8.4 Ochrana kože pred poškodením 57
8.5 Prevencia dekubitov v iných lokalizáciách 57
8.6 Ďalšie opatrenia 57
9 Dekubity a infekcia 59
9.1 Kolonizácia, kritická kolonizácia a infekcia 59
9.2 Prevencia infekcií dekubitov a ich liečba 61
10 Výživa a dekubity 65
11 Medicínsko-právne aspekty v starostlivosti o dekubity 68
Použitá literatúra 70
Súčasné možnosti prevencie a liečby dekubitov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých 79

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie