Štandardizácia v ošetrovateľstve

978-80-271-0063-7

Tlačená publikácia

7,52 €
7,52 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Viera Hulková
Rok vydania:2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:232

Popis

Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá sestrám v praxi, vyučujúcim v odbore ošetrovateľstvo aj študentom publikáciu ako výsledok svojich postrehov a skúseností v rámci praktickej implementácie štandardov ošetrovateľskej praxe. Po mnohých auditoch bolo nutné pristúpiť k ich inovácii, rešpektovať stále sofistikovanejšie postupy, legislatívne zmeny a ďalšie trendy. Publikácia si kladie za cieľ oboznámiť odbornú verejnosť s metodikou tvorby štandardov, vrátane edukačných štandardov, s postupom pri audite ošetrovateľských štandardov a revízií vybraných štandardov poukázať na potrebu neustálej aktualizácie štandardov a vzdelávania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie