Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie

978-80-8152-499-8

Tlačená publikácia

29,50 €
26,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Zuzana Gdovinová
Spoluautori: Jarmila Szilasiová • Eva Feketeová • Matej Škorvánek • Mária Tormašiová • Norbert Leško
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Neurologická klinika

Anotácia

Vysokoškolská učebnica „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva", predstavujú prvú učebnicu špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva počas existencie Neurologickej kliniky LF UPJŠ. Učebnica špeciálnej neurológie dlhodobo absentovala, väčšina teoretickej časti vyžadovaného učiva bola doteraz prezentovaná iba formou prednášok.

Táto učebnica významne uľahčí prípravu študentov na skúšku z predmetu neurológia, súčasne je zdrojom informácií i pre lekárov budúcich neurológov.  

Učebnica má rozsah 635 strán, je rozdelená 31 kapitol, ktoré podávajú základné definície, etiopatogenézu, najnovšiu klasifikáciu, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu najdôležitejších neurologických nozologických jednotiek a  syndrómov. Dôraz je kladený aj na akútne, život ohrozujúce neurologické stavy, ich diagnostiku a liečebné postupy.   

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie