Parkinsonova choroba

978-80-89171-65-1

Tlačená publikácia - predaj

20,00 €
18,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ján Benetin • Peter Valkovič
Rok vydania:2009
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:224

Anotácia

Neurológia je medicínska disciplína revokujúca rešpekt svojou ne­úprosne komplikovanou logikou odkrývanou ustavične sa zdokonaľujú­cim stavom znalostí skladby a funkcie najvznešenejšej biologickej matérie – ľudského mozgu, ale zároveň aj dešpekt nad protirečením medzi stupňom poznania neurologických chorôb a možnosťami ich kauzálnej liečby... V poslednom polstoročí sa však vyhranili niektoré oblasti neurologic­kej nozológie, kde – vďaka odhaleniu etiologicko-patogenetických súvis­lostí – došlo k povzbudivým pokrokom aj na terapeutickom poli. Radí sa sem napríklad epileptológia alebo tristná kapitola demyelinizačných ochorení. Brizantným dokladom liečebných úspechov je kupírovanie migrenóznych atakov triptánmi. V neposlednom rade sem patrí aj area incidenciou a prevalenciou frekventovaného a spoločenským dosahom závažného „parkinsonizmu“ s nesporne prominujúcimi úspechmi liečby samotnej Parkinsonovej choroby. 

OBSAH:

Predhovor 
1    Úvod 
1.1  História Parkinsonovej choroby (J. Benetin)        
1.2  Epidemiológia  (P. Valkovič)        
1.3  Patologickoanatomický obraz  (J. Benetin)        
1.4  Patofyziológia neurodegenerácie pri Parkinsonovej chorobe   (D. Petrleničová, J. Benetin)        
1.5  Genetika  (K. Kračunová)

2    Klinický obraz a diagnostika Parkinsonovej choroby 
2.1  Prodromálne a počiatočné štádium (P. Valkovič)        
2.2  Pokročilé štádium   (J. Benetin)        
2.3  Diferenciálna diagnostika   Parkinsonovej choroby  (P. Valkovič)        
2.4  Možnosti nukleárnej medicíny v diagnostike   Parkinsonovej choroby  (P. Povinec)        

3    Špecifické klinické problémy Parkinsonovej choroby 
3.1  Posturálna instabilita  (P. Valkovič)         
3.2  Kognitívne poruchy (K. Gmitterová)         
3.3  Behaviorálne poruchy  (J. Benetin)         
3.4  Depresia a úzkosť (J. Martinková, J. Benetin)         
3.5  Homocysteín a Parkinsonova choroba   (J. Benetin, P. Valkovič)         
3.6 Poruchy autonómneho nervového systému   pri Parkinsonovej chorobe (R. Imrich)         

4    Liečba Parkinsonovej choroby 
4.1  Farmakoterapia  (J. Benetin)         
4.2  Chirurgická liečba  (P. Valkovič)         
4.3  Princípy liečebnej rehabilitácie  (P. Valkovič, F. Schmidt)        
Index

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie