Aktuality v gastroenterológii 2017

978-80-89631-66-7

Tlačená publikácia

9,09 €
9,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marian Bátovský • Tomáš Melichar
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina

Anotácia

1    Novinky z IBD priečinka 
Vývoj nových liekov v terapii nešpecifických črevných zápalov (IBD)        
Nové biomarkery a indexy prispievajúce k včasnému začatiu terapie        
Sliznicové zhojenie – grál liečby IBD?        
Omický prístup – vzdialený sen alebo blízka realita?        
Záver

2    Prevencia nešpecifických črevných zápalov (IBD) 
Definícia predklinického štádia IBD        
Paralely s inými autoimunitnými chorobami        
Štúdie predklinického štádia IBD        
Štúdie rizikovej populácie


3    Novinky v  liečbe IBD azatioprinom 
I. Azatioprin v liečbe ulceróznej kolitídy        
II. Azatioprin v liečbe Crohnovej choroby        
III. Optimalizácia liečby azatioprinom


4    Pouchitída s akcentom na jej etiopatogenézu 
IPAA 
Rizikové faktory vzniku pouchitídy        
Stručná klinika pouchitídy         
Patogenéza pouchitídy      
Záver


5    Krvácanie do gastrointestinálneho traktu asociované s liečbou novými orálnymi antikoagulanciami 
1. Úvod         
2. Definícia a epidemiológia krvácania do GIT         
3. Základná charakteristika prípravkov perorálnej antikoagulačnej liečby         
4. Nové orálne antikoagulanciá         
5. Závažné krvácanie do gastrointestinálneho traktu u antikoagulovaných pacientov         
6. Prevencia a manažment závažného krvácania do gastrointestinálneho traktu asociovaného s liečbou NOAK         
7. Opätovné začatie antikoagulačnej liečby         
8. Záver

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie