Medical Biology and Genetics

978-80-8152-260-4

Tlačená publikácia

Vypredané

15,91 €
15,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Jozef Židzik
Spoluautori:Viera Habalová • Helena Mičková • Eva Slabá • Ján Šalagovič • Lucia Klimčáková
Rok vydania:2015
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej biológie

Popis

Druhé vydanie vysokoškolskej učebnice Medical Biology and Genetics“ v anglickom jazyku poskytuje v zrozumiteľnej podobe teoretické základy bunkovej biológie, molekulovej biológie a lekárskej genetiky. Učebnica obsahuje najnovšie poznatky z relevantných odborov doplnené názornými obrázkami, tabuľkami a grafmi. Prehľadne členené kapitoly zoznámia študentov s problematikou bunkovej biológie, procesov molekulovej biológie a genetiky. Učebnica je určená predovšetkým pre zahraničných študentov 1. ročníka lekárskych fakúlt, ale môže slúžiť aj ako neoceniteľný zdroj základných informácii pre študentov prírodovedeckých fakúlt.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie