Praktické cvičenia z lekárskej biofyziky

978-80-7097-821-4

Tlačená publikácia

Vypredané

9,30 €
9,30 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Michal Legiň
Spoluautori:Galina Laputková • Lea Vojčíková • Ľubomír Müller • Ján Sabo
Rok vydania:2010
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:128
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej biofyziky

Popis

Vysokoškolský učebný text odzrkadľuje obsah praktických cvičení predmetu Lekárska biofyzika pre študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Obsahuje potrebný teoretický princíp meraného javu a meracej metódy, prípadne aj charakteristiku meranej veličiny. Ku koncu každej kapitoly (úlohy) je uvedený konkrétny praktický postup pri meraní. Texty umožňujú teoretickú prípravu na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky bez toho, aby študenti boli nútení vyhľadávať potrebné vedomosti v iných literárnych prameňoch a používajú sa ako doplnková študijná literatúra pri príprave na skúšku z lekárskej biofyziky.

 Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie