Lekárska biológia I.

978-80-7097-764-4

Tlačená publikácia

Na sklade

17,03 €
17,03 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Šalagovič
Spoluautori:Anna Ondruššeková, Helena Mičková, Lucia Klimčáková, Jozef Židzik, Eva Slabá, Terézia Hudáková
Rok vydania:2009
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej biológie

Popis

Druhé vydanie učebných textov Lekárska biológia I. v slovenskom jazyku poskytuje v zrozumiteľnej podobe teoretické základy bunkovej biológie a molekulovej biológie. Texty obsahujú najnovšie poznatky z relevantných odborov doplnené názornými obrázkami, tabuľkami a grafmi. Prehľadne členené kapitoly zoznámia študentov s problematikou bunkovej biológie a procesov molekulovej biológie. Kapitoly sú doplnené o modelové problémy a úlohy, ktoré študentom umožnia osvojiť si nové poznatky z jednotlivých kapitol a pomôžu pri realizácii úloh počas laboratórnych cvičení z lekárskej biológie. Učebné texty sú určené predovšetkým pre slovenských študentov I. ročníka lekárskych fakúlt, ale môžu slúžiť aj ako neoceniteľný zdroj základných informácii pre študentov prírodovedeckých fakúlt.

Kolektív autorov

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie