Modelové otázky z biológie na prijímacie skúšky na UPJŠ LF

978-80-8129-108-1

Tlačená publikácia

18,18 €
18,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Helena Mičková, Viera Habalová, Jozef Židzik, Eva Slabá
Rok vydania:2019
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:322
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné  a zubné lekárstvo. Obsahuje 1500 modelových otázok z biológie, ktoré tvoria  podklady  písomných testov na prijímacie skúšky. Otázky na prijímacích skúškach však nemusia presne kopírovať otázky uvedené v tejto publikácií.

Modelové otázky na prijímacie skúšky na UPJŠ LF sú spracované v súlade so vzdelávacím programom na gymnáziách. Odpovede na otázky sú riešené formou ponúkaných variantných odpovedí obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti.

Autori publikácie sa snažili minimalizovať možné chyby v texte a vyhnúť sa nejednoznačným formuláciam otázok a odpovedí.Prajeme všetkým uchádzačom o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, aby im tento súbor modelových otázok pomohol splniť ich cieľ.

                                            

                                                                                                                    Autori                                    

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie