Anatómia hlavy a krku

978-80-8152-648-0

Tlačená publikácia

24,55 €
24,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Darina Kluchová, Květuše Lovásová, Dalibor Kolesár, Stanislav Matéffy
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:199
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav anatómie

Popis

Učebnica Anatómia hlavy a krku vznikla ako reakcia na potreby študentov, ktorí požadovali celistvý text pre štúdium. Zvládnutie tak náročnej oblasti anatómie, akými sú  hlava a krk si vyžaduje nielen dôkladné znalosti anatomických štruktúr jednotlivo, ale aj poznanie ich  vzájomných vzťahov a súvislostí v konkrétnych oblastiach hlavy a krku.Predložená kniha je určená predovšetkým pre študentov všeobecného a zubného lekárstva v úvodných rokoch ich štúdia. Kombinácia prístupu systematickej a regionálnej anatómie poskytne študentom vhodnú formu výučby  anatómie hlavy a krku, pri ktorej bude možné využiť získané vedomosti ako základ pri ďalšom štúdiu klinických predmetov medicíny. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie