Lekárska biológia II.

978-80-89284-02-3

Tlačená publikácia

10,00 €
10,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Helena Mičková, Ján Šalagovič, Peter Brezáni, Viera Habalová,Jana Halušková, Lucia Klimčáková, Anna Ondruššeková, Jozef Židzik
Rok vydania:2007
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:223
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej biológie

Popis

Učebné texty Lekárska biológia II.sú určené predovšetkým pre študentov I. ročníka lekárskych fakúlt v rámci štúdia všeobecnej biológie , genetiky a základov molekulovej biológie.Študentom by mali poskytnúť teoretické základy  ich praktickú aplikáciu v rámci riešenia modelových problémov a realizácie úloh pri praktických cvičeniach z biológie či genetiky.Obsah učebných textov by mal zároveň slúžiť aj ako podklad pre úspešné zvládnutie obsahovej náplne predmetu biológia. Okrem základných údajov obsahujú niektoré kapitoly i rozširujúce poznatky predovšetkým v súvislosti s mohutným rozvojom molekulovej biológie v poslednom období.Tieto údaje slúžia ako doplnenie informácií pre exaktnejšie pochopenie príslušných kapitol a nie sú nevyhnutné pre zvládnutie skúšky z biológie (sú odlíšené i veľkosťou písma). príslušné informácie však  môžu využiť i študenti vyšších ročníkov lekárskych fakúlt,či študenti postgraduálneho štúdia. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie