Cievna chirurgia

978-80-8152-599-5

Tlačená publikácia

33,00 €
33,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Frankovičová
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:384
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Kniha „Cievna chirurgia“ obsahuje 20 kapitol o základných princípoch a aktuálnych otázkach angiochirurgie. Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má význam pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú základnými princípmi  a problémami diagnostiky cievnych ochorení a ich komplikácií. Popísané sú indikácie k operáciam i operačné postupy. Na záver sú popísané najzávažnejšie a najťažšie oblasti angiochirurgie z technického a strategického hľadiska, kde sa v súčasnosti novými metodikami a postupmi dosiahli pozoruhodné výsledky. V knihe nájdu poučenie angiológovia, všeobecní chirurgovia, dermatológovia a všeobecní lekári.Kniha je zdrojom najnovších teoretických i praktických informácií pre postgraduálnu výchovu cievnych chirurgov, rádiológov, internistov i lekárov ostatných medicínskych disciplín, kde je potreba vedomosti o cievnych ochoreniach a ich súčasnej liečbe.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie