Manažment marketing a lieky

978-80-89171-68-2

Tlačená publikácia

9,09 €
9,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Viliam Foltán a kol.
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:156

Popis

V poslednom období marketing čoraz viac preniká aj do oblasti farmácie. Marketing sa prenáša nielen do vzťahu výrobcov a distribútorov, lekární s distribučnými firmami, ale aj do vzťahu lekárnikov s pacientmi. Postavenie lieku v systéme zdravotnej starostlivosti je veľmi špecifické. Doménou farmaceutov nieje diagnostika, aj keď pri zvládaní menej závažných ochorení a pri asistovanom samoliečení sú nenahraditeľní. Sú často prvým a posledným a neraz aj jediným bodom na ceste pacienta ku zdraviu.

OBSAH: 

Zoznam obrázkov 7 
Zoznam tabuliek 7 
Predhovor 9 
1 Lieky a ich potenciál na trhu 11 
1.1 Liekový reťazec 11 
1.2 Liek a trh 14

2 Hospodárska politika 21 
2.1 Globalizácia a jej prejavy v ekonomike 22 
2.2 Medzinárodná ekonomická integrácia 26 
2.3 Ekonomické východiská 32 
2.4 Trh, trhová ekonomika 37 
2.5 Trh zdravotníckych služieb 48 
3 Manažment a jeho možnosti 55 
3.1 Základné črty manažmentu 56 
3.2 Manažment a manažéri 58 
3.3 Manažérske funkcie 60 
3.4 Pragmatizmus v manažmente 71 
3.5 Manažment a zdravotníctvo 75 
3.6 Manažment kvality zdravotníckej starostlivosti 80 
4 Marketing a lieky 85 
4.1 Marketingová komunikácia 89 
4.2 Reklama 90 
4.3 Distribúcia, cena a propagácia 92 
4.4 Marketing a jeho postavenie v oblasti liekov 94 
5 Reklama a lieky 107 
5.1 Funkcie reklamy 108 
5.2 Druhy reklamy 109 
5.3 Psychológia v reklame 110 
5.4 Public relations 113 
5.5 Stratégia reklamnej kampane 117 
5.6 Reklamné prostriedky 119 
5.7 Európska únia a reklama 126 
5.8 Zákonná úprava reklamy na lieky 128 
5.9 Osobitosti propagácie a reklamy v prostredí liekov 139 
5.10 Samoregulácia reklamy 143 
6 Literatúra 149 
7 Kontrolné otázky 151

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie