Seminars from Medical Biochemistry

978-80-8129-024-4

Tlačená publikácia

24,55 €
24,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Mareková a kol.
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:206
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie