Praktické cvičenia z dermatovenerológie pre poslucháčov zubného lekárstva

978-80-7097-799-6

Tlačená publikácia - predaj

3 ks

9,50 €
8,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jagienka Jautová
Vedecký redaktorDarina Jarčušková
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:86
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika dermatovenerológie

Anotácia

Vysokoškolský učebný text je určený pre poslucháčov 4. ročníka zubného lekárstva ako príručka na praktické cvičenia. Zohľadňuje súčasný stav poznatkov v oblasti vyšetrovacích metód v dermatológii a venerológii. Pozostáva z dvoch hlavných častí: všeobecnej a špeciálnej.

Vo všeobecnej časti je podrobný popis histológie kože, histológie sliznice dutiny ústnej, histopatológie kože a sliznice, chorobných zmien na koži a sliznici, vyšetrení pacienta, ďalej sú sem zahrnuté histologické, imunohistologické, fyzikálne, alergologické, mykologické, bakteriologické vyšetrenia, vyšetrenie syfilisu, kvapavky a mäkkého vredu.

V špeciálnej časti je podaný popis chorôb vyskytujúcich sa len na sliznici dutiny ústnej, chorôb pier a popis orálnej manifestácie dermatóz rôzneho pôvodu.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie