Abdominálna ultrasonografia

80-7097-574-1

Tlačená publikácia - predaj

Na sklade

4,50 €
4,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivana Valočíková
Rok vydania:2005
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:77
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. interná klinika

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie