Praktická ultrasonografia

Vincent Nagy a kol.

80-7097-480-X

Tlačená publikácia

Na sklade

4,73 €
4,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vincent Nagy
Spoluautori:Peter Mach • Peter Moščovič
Rok vydania:2002
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

V predkladanej "Praktickej ultrasonografii" sú čitateľovi poskytnuté základné informáci o fyzikálnych princípoch USG, echokardiografii, abdominálnej USG a o ultrazvukovom vyšetrení v urológii. Želaním autorov je, aby tieto informácie prispeli k zvýšenému záujmu o túto vyšetrovaciu metódu a jej širšiemu klinickému využitiu k prospechu pacientov.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie