Langmanova lékařska embryologie

978-80-247-2640-3

Tlačená publikácia

na sklade

46,15 €
46,15 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Thomas W.Sadler
Preklad:kolektív prekladateľov
Rok vydania:2011
Vydanie:10. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:432

Anotácia

První český překlad světoznámé učebnice, která vychází opakovaně od roku 1963. Porozumění embryonálnímu vývoji člověka umožňuje hlubší pochopení anatomické stavby lidského těla a mechanismů vzniku vrozených vad a řady závažných chorob. Publikace poskytuje přesný, výstižný i stručný popis embryologie a její aplikace pro klinické obory, což lze ocenit v klinické medicíně jako základ pro určení diagnózy a prevenci vrozených - vývojových vad. Předností učebnice je kombinace komplexního, ale stručného textu s přehlednými schématy a bohatou obrazovou dokumentací.V knize čtenář najde:• klinické souvislosti vrozených vad a dalších chorob, které jsou v přímém vztahu k prenatálnímu vývoji • přibližně 400 ilustrací, z toho více než polovinu barevných • mikrofotografie a obrazovou dokumentaci klinických případů • souhrn na konci každé kapitoly• kontrolní otázky a odpovědi • slovník základních pojmů s více než 150 hesly • seznam literatury k dalšímu studiuPublikace je určena nejen studentům medicíny a lékařům těch klinických oborů, pro které má embryologie mimořádný význam, ale i studentům ostatních nelékařských zdravotnických oborů a také přírodovědeckých fakult.V době, kdy byl překládán text desátého vydání učebnice, vyšlo vydání jedenácté. Překladatelé porovnali oba texty a nenalezli podstatné rozdíly v obou vydáních, proto považují překlad vydání desátého za rovnocenný vydání jedenáctému.Publikaci s mimořádnou pečlivostí přeložil kolektiv odborníků pod vedením editorů prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., a doc. MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie