Atlas patofyziologie

978-80-247-3555-9

Tlačená publikácia

na sklade

36,91 €
33,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Florian Lang, Stefan Silbernagl
Preklad:Miloš Langmeier a kol.
Rok vydania:2012
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:učebnica, atlas
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:406

Anotácia

Patofyziológia predstavuje jeden zo základných a najdôležitejších študijných predmetov v predklinickom štúdiu medicíny. Zoznamuje principiálne s patogenézou všetkých ochorení, tým sa stáva základom klinických poznatkov nielen študenta, ale každého lekára. S vývojom poznania a pokrokom lekárskej vedy sa patofyziologické znalosti menia, a preto sú neustále predmetom záujmu a stáleho postgraduálneho štúdia lekárov všetkých odborov. Informácie ocenia ale aj študenti veterinárneho lekárstva, biológovia ... Kniha je svojím poňatím a spracovaním ojedinelá, pretože patofyziologické pochody sú vysvetlené pomocou kresieb a schém a textová časť je vždy prepojená s obrazom.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie