Základy fyziologie člověka

Znížená cena! Základy fyziologie člověka

978-80-271-2208-0

Tlačená publikácia

10,82 €
10,82 € bez DPH

11,42 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Josef Petřek
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:172

Popis

Předkládaný text není klasickou učebnicí fyziologie v pravém slova smyslu, ale má spíše charakter repetitoria. Jsou v něm shrnuty základní poznatky z fyziologie člověka, které jsou podle názoru autora nezbytné k pochopení aktivity funkčních systémů zdravého člověka.Předností knihy je malý stránkový rozsah – vše podstatné je prezentováno v komprimované formě. Stručnost však není překážkou srozumitelnosti. Ke srozumitelnosti přispívá i přehlednost textu a jeho grafická úprava; důležité informace jsou odlišeny od rozšiřujících pomocí tučného písma. Pochopení prezentovaných faktů usnadňují i obrázky, tabulky a schémata.To vše studentům umožní snadnou orientaci v textu a výběr informací pro promýšlení a opakování učiva, což zkvalitní jejich přípravu na závěrečnou zkoušku. V neposlední řadě může text přispět k vytvoření dobrých předpokladů pro studium navazujících medicínských disciplín.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie