Základné fyzikálne praktikum I.

Znížená cena! Základné fyzikálne praktikum I.

 Ján Degro a kol. 

80-7097-649-7

Tlačená publikácia

Na sklade

0,00 €
0,00 € bez DPH

11,73 €

-11,73 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Degro
Spoluautori:Zuzana Ješková • Ľudmila Onderová • Marián Kireš
Rok vydania:2006
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:116
Fakulta:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav fyzikálnych vied

Popis

Základné fyzikálne praktikum I. predstavuje prvé laboratórne cvičenia pre študentov študujúcich fyziku a preto učebný text pozostáva z dvoch časti: Úvod do praktických cvičení a Praktické cvičenia z fyziky.

Obsahom časti Úvod do praktických cvičení sú fyzikálne veličiny a ich jednotky, meranie fyzikálnych veličín, chyby a neistoty merania, metódy spracovania výsledkov merania. Tejto problematike sú venované prvé tri cvičenia, ktoré predchádzajú samotným  praktickým meraniam.

Časť Praktické cvičenia z fyziky obsahuje návody na desať laboratórnych cvičení tematicky zameraných na mechaniku a molekulovú fyziku. Jednotlivé návody majú jednotnú štruktúru, počnúc úlohami merania, cez pomôcky, fyzikálny princíp, postup merania, spracovanie výsledkov merania ku poznámkam a otázkam v ich závere.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie