Daňové právo na Slovensku

Vladimír Babčák

                                                                                                       

Obsah učebnice - na stiahnutie v pdf...

978-80-562-0091-9

Tlačená publikácia

24,45 €
24,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimír Babčák
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:752

Anotácia

Učebnica slovenského daňového práva, analýza súčasnej právnej úpravy daňového práva na Slovensku.

Učebnica Daňové právo na Slovensku, ktorá sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk, vznikla na podklade predchádzajúcej učebnice z roku 2012 s názvom „Slovenské daňové právo“. Súčasná učebnica však, z hľadiska svojho obsahu, predstavuje podstatne prepracované, aktualizované a doplnené vydanie. Pozostáva z časti, ktorá má predovšetkým abstraktný charakter, pretože sa zaoberá teóriou daňového práva a z časti, ktorá sa vnútorne ďalej člení na daňové právo hmotné a daňové právo procesné, ako dve zložky jedného celku, ktorým je daňové právo. 

Učebnica daňového práva má za cieľ priblížiť právno-teoretické a právno-aplikačné a realizačné otázky daní v istom komplexnom pohľade. Svojím odborným zameraním a (pokiaľ je to možné v takej zložitej oblasti) aj jednoduchým štýlom spracovania vytvára nevyhnutné predpoklady pre pochopenie problematiky tejto časti slovenského práva.

Obsah učebnice v pdf na stiahnutie...

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie