Novelizovaný daňový poriadok 2016

978-80-562-0124-4

Tlačená publikácia

2,64 €
2,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:112

Popis

...v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami

ZÁKON Č. 563/2009 Z.Z. Z 1. DECEMBRA 2009 O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 331/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 332/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 384/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 546/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 69/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 91/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 235/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 246/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 440/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 218/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 435/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 213/2014 Z.Z., ZÁKONA Č. 218/2014 Z.Z., ZÁKONA Č. 333/2014 Z.Z., ZÁKONA Č. 361/2014 Z.Z., ZÁKONA Č. 130/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 176/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 252/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 269/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 393/2015 Z.Z. A ZÁKONA Č. 447/2015 Z.Z.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie