Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy

978-80-8168-446-3

Tlačená publikácia

12,36 €
12,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Anna Šlosárová a kol.
Rok vydania:2016
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina

Popis

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v tomto praktiku. Praktikum vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva, z aktuálnej národnej aj nadnárodnej úpravy účtovníctva. Všeobecné poznatky o účtovníctve sú aplikované na podnikateľskú účtovnú jednotku (podnikateľa), ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Pri súvahe a výkaze ziskov a strát vychádzajú autori z právnej úpravy pre malé a veľké účtovné jednotky. Učebný text je rozvrhnutý tak, aby čitateľ po jeho vyriešení nadobudol základné zručnosti praktického využitia teoretických poznatkov účtovníctva v jednotlivých oblastiach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie