Farmakognózia

978-80-89631-64-3

Tlačená publikácia

16,36 €
16,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Milan Nagy • Pavel Mučaji • Daniel Grančai
Rok vydania:2017
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:399

Popis

Biologicky aktívne rastlinné metabolity a ich zdroje

Učebnica pre študentov farmaceutických fakúlt

OBSAH:

Použité skratky
1 Legislatívne postavenie rastlinných liekov
2 Molekulové a bunkové ciele účinku rastlinných sekundárnych metabolitov a ich biologická aktivita
3 Liekové interakcie rastlinných drog
4 Drogy s monografiou EÚ
4.1 Tráviaci trakt a metabolizmus
4.2 Kardiovaskulárny systém
4.3 Koža
4.4 Urogenitálny systém
4.5 Muskuloskeletálny systém
4.6 Nervový systém
4.7 Respiračný systém
4.8 Zmyslové orgány
5 Drogy bez monografie EÚ
6 Technologicky významné liekopisné drogy a prírodné suroviny
6.1 Rastlinné drogy (Plantae medicinales)
6.2 Prípravky z rastlinných drog (Plantae medicinales preparatae)
6.3 Silice (Aetherolea)
6.4 Rastlinné oleje (Olea herbaria)
6.5 Škroby (Amyla )
6.6 Živice (Resinae)
6.7 Dextrány (Dextrani)
7 Iné významné látky z prírodných zdrojov
7.1 Vosky (Cerae)
7.2 Ostatné látky
8 Rastlinné sekundárne metabolity ako základ pre humánne liečivá
Zoznam použitej literatúry
Registre

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie