Medzinárodné právo verejné všeobecná a osobitná časť

978-80-8168-743-3

Tlačená publikácia

19,09 €
19,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Klučka
Rok vydania:2017
Vydanie:3. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:524

Popis

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V šestnástich kapitolách autor podáva nielen o základnú analýzu všeobecne uplatňovaných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale aj o zachytáva určité vývojové trendy, prípadne budúce smerovanie toho-ktorého inštitútu.

Publikácia je určená nielen poslucháčom právnických fakúlt, ale každému, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a medzinárodné právo.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie