Verejné financie I.

 Viktória Bobáková, Eva Výrostová 

978-80-8152-077-8

Tlačená publikácia

Vypredané

8,80 €
8,80 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Viktória Bobáková • Eva Výrostová
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:264
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Učebný text „Verejné financie I“ je určený ako základný študijný materiál pre  študentov druhého ročníka Fakulty verejnej správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pre povinný predmet s rovnomenným názvom „Verejné financie I“ vyučovaný na študijnom programe „Verejná správa“. Študijná pomôcka nadväzuje najmä na predmety „Všeobecná  ekonomická teória“ a „Ekonomika verejnej správy a verejného sektora“. 
Cieľom autorského kolektívu bolo zostaviť učebný materiál pre študentov i širokú verejnosť, ktorý by čitateľovi umožnil získať poznatky o problematike verejných financií nielen z teoretického hľadiska, ale umožnil získať aj empirické poznatky z praxe, ktorými sú doplnené všetky kapitoly. So zaradením týchto praktických poznatkov sa spája riziko ich neskoršej neaktuálnosti, preto čitateľa upozorňujeme na potrebu overenia aktuálnosti najmä legislatívy Slovenskej republiky a EÚ. Publikácia je spracovaná na základe stavu legislatívy k 30.11.2013.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie