Regionálna ekonomika a rozvoj II

978-80-8152-224-6

Tlačená publikácia

Vypredané

12,01 €
12,01 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Hrabovská • Zlata Vaľovská
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:234
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Problematika rozvoja regiónov sa už niekoľko desaťročí považuje za vysoko aktuálnu tému, pričom špecifikom uplatňovaných nástrojov je na jednej strane skutočnosť, že ich efekt sa zvyčajne prejavuje až s určitým časovým odstupom a na druhej strane fakt, že nástroje regionálnej politiky ovplyvňujú celé množstvo subjektov pôsobiacich na národnej a regionálnej úrovni. Cieľom predkladaného učebného textu je prispieť k sprehľadneniu základných teoretických súvislostí fungovania regionálnej ekonomiky, faktorov regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti a v aplikačnej časti načrtnúť súčasnú situáciu v regionálnej diferenciácii a vymedziť možnosti využitia vybraných faktorov rozvoja regiónov. Okrem toho je pozornosť venovaná aktuálnym legislatívnym súvislostiam a hlavným programovým nástrojom regionálnej politiky Slovenskej republiky v programovom období rokov 2014 – 2020.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie