Dejiny cirkevného práva

 Vladimír Vrana 

978-80-7097-877-1

Tlačená publikácia

Vypredané

9,09 €
9,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Vladimír Vrana
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:150
Fakulta:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra dejín štátu a práva

Popis

Vysokoškolské učebné texty sú určená predovšetkým študentom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri štúdiu povinne voliteľného predmetu Dejiny cirkevného práva. Jedná sa o nové vydanie s predmetnou problematikou, ktorá sa začala vyučovať na Právnickej fakulte v Košiciach od r. 1990. Učebný text je z hľadiska vnútornej štruktúry rozdelený do troch častí – Základy cirkevného práva, Dejiny kresťanstva a cirkevného práva a Kódex kánonického práva 1983. Zvolenie vnútorného usporiadania by malo študentom napomôcť pochopiť vzájomné prepojenia najdôležitejších dejinných a právnych inštitútov Katolíckej cirkvi a cirkevného/kánonického práva.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie