Svetové dejiny štátu a práva

978-80-8152-042-6

Tlačená publikácia

Vypredané

6,64 €
6,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Erik Štenpien
Rok vydania:2013
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:228
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra dejín štátu a práva

Popis

Predkladané vysokoškolské učebné texty sú druhým prepracovaným a značne doplneným vydaním starších skrípt, ktoré sú povinnou literatúrou k predmetu. Napriek tomu, že na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach je predmet vyučovaný "len" v skupine povinne voliteľných, prvé vydanie skrípt bolo pomerne rýchlo vypredané a vznikol záujem o ich nové vydanie. Preto, reagujúc na túto požiadavku, bolo pripravené druhé vydanie, ktoré však nie je len obyčajným reprintom. Hovorí sa, že dejiny nemôžu priniesť nič nové. To však nie je pravda. Aj história, obzvlášť právna, sa vyvíja a mení, napokon ako každá veda. To, čo platilo ako dogma včera, to je dnes už prekonané. Aj preto bolo nutné revidovať a niekedy aj od základu zmeniť celé časti týchto skrípt a priniesť nové údaje, ktoré v čase publikovania prvého vydania ešte neboli známe. 
Publikácia je venovaná zrodu štátneho zriadenia a právneho poriadku krajín starovekého východu a antického Grécka. Prezentuje štátne zriadenie a právny poriadok feudálnych krajín Európy s dôrazom na porovnávaciu analýzu právnych inštitútov, vznik ústavných listín a rozbor moderných ústav európskych krajín a USA. V osobitnej kapitole sa vysvetľuje právny poriadok moderných európskych štátov a USA v 19. storočí. V poslednej kapitole mapuje rané štátoprávne dejiny 20. storočia až do roku 1945. Je preto určená nielen študentom právnických fakúlt, ale aj právnikom v praxi, ako aj všetkým záujemcom o históriu a najmä fanúšikom právnych dejín.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie