Surgery for medical studens

978-80-8152-581-0

Tlačená publikácia

32,73 €
32,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Frankovičová • Jana Kaťuchová a kol.
Rok vydania:217
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:410
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Vysokoškolská učebnica Surgery for Medical Students autorov Frankovičová a kol. je určená zahraničným študentom všeobecného lekárstva, ktorá predstavuje kompaktný zdroj informácií nevyhnutných pre úspešné zvládnutie štúdia predmetu chirurgia. Obsahuje kapitoly z chirurgickej propedeutiky, chirurgie krku, hrudníka a brucha, ako aj špecializačných chirurgických odborov, vrátane traumatológie, neurochirurgie, ortopédie, urológie, cievnej, plastickej a detskej chirurgie. Cieľom predloženej vysokoškolskej učebnice bolo vybrať z rozsiahleho množstva poznatkov z oblasti chirurgie pre študentov podstatné informácie, uviesť nové údaje z jednotlivých odborov  chirurgie a ponúknuť ich v jednom ucelenom diele.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie