Systematika nižších rastlín II

978-80-7097-674-6

Tlačená publikácia

Na sklade

9,10 €
9,10 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martin Bačkor
Rok vydania:2007
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:130
Fakulta:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied

Popis

Predložená učebnica, podobne ako jej prvá časť, chce byť pomôckou pri výučbe systematiky nižších rastlín na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach pre jednoodborové a učiteľské štúdium biológie, ako aj pre odbor Všeobecná ekológia a Ekológia jedinca a populácií. Do učebného textu autor prevzal klasifikáciu nižších rastlín z renomovaných učebníc a monografií používaných v krajinách EÚ a v severnej Amerike. Autor sa snaží uvádzať aj najnovšie fylogenetické poznatky získané na základe súčasných molekulárno - biologických štúdií.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie