Systematika cievnatých rastlín

 Pavol Mártonfi 

978-80-8152-055-6

Tlačená publikácia

Na sklade

9,61 €
9,61 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Pavol Mártonfi
Rok vydania:2013
Vydanie:4. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Počet strán:222
Fakulta:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Učebnica poskytuje základné informácie o evolúcii a systéme cievnatých rastlín. Vo všeobecnej časti sa venuje histórii rastlinnej systematiky, ako aj fylogenetickým a molekulárnym prístupom v systematike rastlín v súčasnosti. V špeciálnej časti prezentuje prehľad evolučných vetiev výtrusných cievnatých rastlín, nahosemenných a krytosemenných rastlín. Vychádza pritom predovšetkým z rozsiahlej syntézy systematických dát skupiny botanikov známych pod označením  „Angiosperm Phylogeny Group“. V texte sa upustilo od prísneho systému hierarchických úrovní a zväčša sa uplatňujú (po úroveň radu) predovšetkým neformálne, prevažne monofyletické skupiny. Jednotlivé čeľade rastlín sú charakterizované opisom, kvetným vzorcom, rozšírením, celkovým počtom rodov a druhov a sú doplnené prehľadom vybraných zástupcov orientovaným na slovenskú flóru a najvýznamnejšie taxóny tropickej či subtropickej flóry. Text sprevádza 87 obrázkov a 9 tabuliek. Štvrté vydanie učebnice vychádza nezmenené na vyplnenie prázdneho miesta po rýchlo vypredaných troch vydaniach a je určené pre základný bakalársky stupeň štúdia. V horizonte niekoľkých rokov by ho mala nahradiť nová, prepracovaná verzia učebnice doplnená o aktuálne poznatky z rastlinnej systematiky 21. storočia.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie