Súdny preklad a tlmočenie

978-80-8168-009-0

Tlačená publikácia

18,18 €
18,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Teodor Hrehovčík • Miroslav Bázlik
Rok vydania:2014
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:368

Popis

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné termíny používajú, a podáva komentáre o výbere vhodných prostriedkov podľa danej situácie. Analýza chýb v prekladoch a komentované preklady sú poučné aj pre skúsenejších odborníkov. Prednosťou diela je, že predkladá aj teoretické javy nenásilne, opierajúc sa o ilustráciu ich praktického využitia.

Táto publikácia je určená najmä držiteľom a záujemcom o získanie kvalifikácie prekladateľa a tlmočníka anglického jazyka.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie