Krížom krážom

Printed publications - for sale Krížom krážom

Renáta Kamenárová , Eva Španová , Helena Ľos Ivoríková , Michaela Mošaťová 

Zuzana Krchová , Hana Tichá

978-80-223-4552-1

Printed publications - for sale

24,90 €
24,90 € tax excl.


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Renáta Kamenárová , Eva Španová , Helena Ľos Ivoríková , Michaela Mošaťová Zuzana Krchová , Hana Tichá
Year of publication:2018
Edition:2nd updated edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Number of pages:203
VydavateľUniverzita Komenského

More info

Krížom-krážom, Slovenčina A1 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor. Druhé, prepracované a doplnené vydanie učebnice vzniklo predovšetkým ako reflexia meniacej sa reality spoločenského kontextu i komunikačných okruhov, ktoré sa, prirodzene, odrazili aj v jazyku a dnes zaujímajú moderného učiaceho sa. Oproti svojej predchodkyni prináša táto publikácia aj viac nahrávok prístupných online, väčšie množstvo cvičení, rozdelenie gramatiky na menšie celky a s dôrazom na najfrekventovanejšie gramatické tvary.

  • Lexika vysvetlená pomocou obrázkov a formou jednoduchého výkladu (Vocabulary explained in pictures and definitions)
  • Frekventované slová, slovné spojenia a frázy v bežných komunikačných situáciách (Frequently used words, colocations and phrases in day-to-day situations)
  • Praktické úlohy, doplnkové texty s cvičeniami (Practical exercises, additonal texts with exercises)
  • Zaujímavé hlavolamy a didaktické hry (Interesting brainteasers and didactic games)
  • Súhrnné gramatické tabuľky (Grammar reference section)
  • Kľúč k cvičeniam (Key to exercises)
  • Prehľadný slovensko-anglický slovníček (Easy-to-follow Slovak-English glossary)

Related Products