Chémia - modelové otázky na prijímacie skúšky

Mária Mareková a kol.

978-80-8129-057-2

Printed publications - for sale

16,86 €
16,86 € tax excl.


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Mária Mareková
Contributions:Peter Urban, Marek Stupák, Jana Mašlanková, Miroslava Bilecová - Rabajdová, Juraj Guzy
Year of publication:2014
Edition:2nd updated edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak

More info

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na Lekárskej fakulte Univrzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obsahuje 1500 modelových otázok z chémie, ktoré sú podkladom pre prípravu písomných testov na prijímacie skúšky z chémie. Otázky na prijímacích skúškach však nemusia presne kopírovať otázky uvedené v publikácií.

Related Products